هیوندا آزرا 3300cc

هیوندای آزرا 3300cc


بدنه بدون رنگ


مــــــــــــدل

 

2010


کارکرد

 

130 هزار کیلومتر