هیوندا آزرا 3300cc کالیفرنیا

هیوندا آزرا 3300cc کالیفرنیا


بدنه بدون رنگ


مــــــــــــدل

2011


کارکرد

190 هزار کیلومتر

اتوگالری صدف